SYARAT KENDURI
 1. 1. TEMPAHAN
  1. Tempahan boleh dibuat di Pejabat Dewan Sri Pinang dan tempahan hanya sah setelah mendapat surat pengesahan daripada penyelia Dewan Sri Pinang.
  2. Kerajaan Negeri berhak membatalkan sesuatu tempahan tanpa memberi sebarang sebab.

 2. BAYARAN SEWA.
  1. Penyewa hendaklah menjelaskan kesemua bayaran sebelum sesuatu jamuan diadakan.
  2. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk WANG TUNAI/BANK DRAF/POSTAL ORDER ATAU WANG KIRIMAN POS (BERPALANG) atas nama BENDAHARI NEGERI PULAU PINANG dan segala bayaran hendaklah dibuat pada waktu pejabat. Cek tidak diterima. Sila dapatkan resit rasmi bayaran semasa pembayaran dibuat.
  3. Sebarang pembayaran sewaan oleh pihak penganjur kepada Kerajaan Negeri tidak akan dikembalikan jika pihak penganjur membatalkan sewaan kurang daripada 30 hari dari tarikh sewaan sebenar.
  4. Kadar sewa adalah tertakluk kepada perubahan daripada semasa ke semasa

 3. KEROSAKAN / KEMALANGAN.
  1. Penyewa hendaklah mengambil langkah-langkah perlu untuk memastikan keselamatan kesemua jemputannya terjamin. Sebarang kemalangan, kecederaan atau kematian yang berlaku bersabit dengan penggunaan tempat-tempat yang disewakan tidaklah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri.
  2. Sebarang kerosakan kepada tempat-tempat yang disewa termasuk perabot-perabot dan perkakas adalah menjadi tanggungjawab penyewa dan hendaklah diganti atau dibayar mengikut nilai harga barangan tersebut. Kerajaan Negeri berhak menggunakan budibicaranya menetapkan jumlah nilai kerosakan ini.
  3. Penyewa hendaklah mengambil langkah-langkah keselamatan di atas barangan yang ditinggalkan dan sebarang kerosakan. Kehilangan tidaklah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri.
  4. Kerajaan Negeri tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang berlaku akibat kerosakan mesin, kegagalan bekalan elektrik, kebakaran dan lain-lain kejadian semulajadi, yang mungkin mengakibatkan pembatalan penyewaan atau penutupan premis.

 4. CARA PENGGUNAAN.
  1. Penyewa dikehendaki menunjukkan resit bayaran/surat kebenaran kepada pengawal keselamatan dewan sri pinang sebelum masuk ke tempat yang disewa.
  2. Dilarang menampal atau melekat sebarang poster, handbill atau sebarang bentuk kenyataan di dinding , di tiang atau cermin.
  3. Sebarang bentuk perubahan/susunatur, penggunaan peralatan termasuk perkakasan elektrik hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran Penyelia Dewan Sri Pinang
  4. Pemasangan ¡®back drop¡¯ hendaklah dilakukan dalam waktu yang ditempah dan hendaklah ditanggalkan selepas majlis tamat. Tidak dibenarkan memaku, menebuk lubang dan sebagainya pada dinding atau lantai foyer, bilik mesyuarat dan sebagainya.
  5. Penyewa hendaklah memastikan bahawa jemputan tidak dibenarkan duduk ditempat laluan serta menghalang laluan.
  6. Penyewa adalah tidak dibenarkan sama sekali mempamerkan poster-poster, patung/lembaga yang berunsur lucah dan botol-botol minuman keras/arak serta poster-poster lambang berkaitan dengan apa cara sekali pun.

 5. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN.
  1. Penyewa/katerer hendaklah memastikan bahawa segala makanan dan minuman jamuan adalah halal dan makanan islam (muslim food). Minuman keras tidak dibenarkan.
  2. Penyewa/katerer hendaklah sentiasa memastikan kebersihan kawasan dan peralatan sewaan semasa jamuan bermula dan berakhir
  3. Penyewa/katerer hendaklah memastikan semua sisa-sisa makanan tidak dibuang ke dalam sinki/mangkuk tandas/persekitaran bangunan
  4. Semua sisa makanan hendaklah dibuang ke dalam tong-tong sampah yang telah disediakan. Penyewa/katerer hendaklah menyediakan plastik sampah sendiri.
  5. Semua peralatan makanan hendaklah dibasuh [jika perlu] ditempat yang telah disediakan
  6. Segala persediaan/persiapan makanan hendaklah disediakan di foyer luar disebelah Lebuh Duke.
  7. Sebarang peralatan yang diperbuat dari polistrena adalah tidak dibenarkan
  8. Semua penyewa/katerer hendaklah mematuhi syarat-syarat di atas. Jika syarat-syarat itu tidak dipatuhi katerer tersebut akan disenarai hitamkan.

 6. PELANGGARAN SYARAT-SYARAT DI ATAS BOLEH MENYEBABKAN PROGRAM BERKENAAN DIBATALKAN SERTA MERTA.