SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN DEWAN SRI PINANG
 1. TEMPAHAN
  1. Tempahan boleh dibuat di Pejabat Dewan Sri Pinang dan tempahan hanya sah setelah mendapat surat pengesahan daripada penyelia Dewan Sri Pinang.
  2. Kerajaan Negeri berhak membatalkan sesuatu tempahan tanpa memberi sebarang sebab.
  3. Parti-parti politik tidak dibenarkan menggunakan Dewan Sri Pinang untuk sebarang aktiviti kecuali dengan kelulusan khas daripada Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri.
  4. Majlis makan tidak dibenarkan sama sekali diadakan didalam auditorium.
  5. Penyewa adalah bertanggungjawab mendapatkan kebenaran/lesen/permit yang sah daripada pihak berkuasa yang berkenaan sebelum mengadakan sesuatu persembahan.

 2. BAYARAN SEWA.
  1. Penyewa hendaklah menjelaskan kesemua bayaran sebelum sesuatu jamuan diadakan.
  2. Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk WANG TUNAI/BANK DRAF/POSTAL ORDER ATAU WANG KIRIMAN POS (BERPALANG) atas nama BENDAHARI NEGERI PULAU PINANG dan segala bayaran hendaklah dibuat pada waktu pejabat. Cek tidak diterima. Sila dapatkan resit rasmi bayaran semasa pembayaran dibuat.
  3. Sebarang pembayaran sewaan oleh pihak penganjur kepada Kerajaan Negeri tidak akan dikembalikan jika pihak penganjur membatalkan sewaan kurang daripada 30 hari dari tarikh sewaan sebenar.
  4. Kadar sewa adalah tertakluk kepada perubahan daripada semasa ke semasa

 3. CARA PENGGUNAAN.
  1. Penyewa bertanggungjawab memberitahu penonton/peserta supaya tidak merokok dan membawa masuk botol dan tin minuman serta makanan ke dalam auditorium atau bilik-bilik mesyuarat.
  2. Kain pemidang (banner) hendaklah dicetak didalam Bahasa Malaysia dan bahasa lain hanya boleh dicetak dengan tulisan yang lebih kecil dibawahnya. Pruf kain pemidang ini hendaklah diperiksa dan diluluskan/ oleh penyelia Dewan Sri Pinang sebelum dicetak. Kerajaan negeri berhak menurunkan kain pemidang yang didapati kurang sesuai.
  3. Penyewa bertanggungjawab di atas keselamatan dan kebersihan tempat-tempat yang digunakan serta melarang orang ramai yang tidak berkenaan yang boleh menganggugugat perjalanan program
  4. Penyewa adalah dilarang memasak/memanas bahan-bahan untuk jamuan dan dilarang mencuci/membasuh pinggan mangkuk disekitar Dewan Sri Pinang.
  5. Penyewa dikehendaki membersihkan/mengatur semula kerusi/meja tempat jamuan setelah digunakan. Segala peralatan/ perkakas jamuan hendaklah dikeluarkan daripada premis Dewan Sri Pinang setelah majlis tamat pada hari berkenaan juga

 4. KEROSAKAN / KEMALANGAN.
  1. Penyewa hendaklah mengambil langkah-langkah perlu untuk memastikan keselamatan kesemua jemputannya terjamin. Sebarang kemalangan, kecederaan atau kematian yang berlaku bersabit dengan penggunaan tempat-tempat yang disewakan tidaklah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri.
  2. Sebarang kerosakan kepada tempat-tempat yang disewa termasuk perabot-perabot dan perkakas adalah menjadi tanggungjawab penyewa dan hendaklah diganti atau dibayar mengikut nilai harga barangan tersebut. Kerajaan Negeri berhak menggunakan budibicaranya menetapkan jumlah nilai kerosakan ini.
  3. Penyewa hendaklah mengambil langkah-langkah keselamatan di atas barangan yang ditinggalkan dan sebarang kerosakan. Kehilangan tidaklah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri.
  4. Kerajaan Negeri tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang berlaku akibat kerosakan mesin, kegagalan bekalan elektrik, kebakaran dan lain-lain kejadian semulajadi, yang mungkin mengakibatkan pembatalan penyewaan atau penutupan premis.

 5. SYARAT-SYARAT TAMBAHAN.
  1. Penyewa dikehendaki menunjukkan resit bayaran/surat kebenaran kepada pengawal keselamatan dewan sri pinang sebelum masuk ke tempat yang disewa
  2. Dilarang menampal atau melekat sebarang poster, handbill atau sebarang bentuk kenyataan di dinding , ditiang atau cermin.
  3. Sebarang bentuk perubahan/susunatur, penggunaan peralatan termasuk perkakasan elektrik hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran penyelia Dewan Sri Pinang
  4. Pemasangan ¡®back drop¡¯ hendaklah dilakukan dalam waktu yang ditempah dan hendaklah ditanggalkan selepas majlis tamat. Tidak dibenarkan memaku, menebuk lubang dan sebagainya pada dinding atau lantai auditorium, bilik mesyuarat dan sebagainya
  5. Bagi pengguna yang menganjurkan program - program kerajaan maka pemasangan ¡®back drop¡¯ hendaklah di dalam Bahasa Malaysia dan logo kerajaan negeri/persekutuan hendaklah dipamerkan
  6. Penyewa hendaklah memastikan bahawa penjualan tiket/kebenaran masuk kedalam auditorium hanyalah tertakluk kepada tempat duduk sahaja. Penonton tidak dibenarkan duduk ditempat laluan serta menghalang laluan.
  7. Penyewa adalah tidak dibenarkan sama sekali mempamerkan poster-poster, patung/lembaga yang berunsur lucah dan botol-botol minuman keras/arak serta poster-poster lambang berkaitan dengan apa cara sekali pun

 6. PELANGGARAN SYARAT-SYARAT DI ATAS BOLEH MENYEBABKAN PROGRAM BERKENAAN DIBATALKAN SERTA MERTA.